Zemljište za zgrade na Makarskoj Rivijeri

Zemljište za zgrade na Makarskoj Rivijeri

Prodajemo 3700 m2 zona mješovite namjene mješovite (prevladavajuće) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja
(primarna namjena), te sadržaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna
namjena): javni i društveni, poslovni, ugostiteljsko turistički sadržaji kapaciteta do
80 kreveta, igrališta kao i prometne, parkovne površine, komunalni objekti i
uređaji. Ovo zemljište za zgrade na Makarskoj Rivijeri interpolacija objekata moguća je na neizgrađenim pojedinačnim građevinskim parcelama
unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja .
Gradnja interpoliranih objekata provodi se na temelju odredbi ovog plana.

Interpolirani objekti mogu se graditi kao niske građevine i kao srednje građevine.
Niske građevine mogu se graditi kao samostojeće građevine, dvojne građevine ili građevine
u nizu.

Srednje građevine mogu se graditi kao samostojeće i dvojne građevine.
Niske građevine mogu se graditi do maksimalne visine podrum, prizemlje i 2 kata (po + Pr +
2) odnosno do maksimalne visine vijenca od 10,0 m mjereno od najniže točke uređenog
terena uz građevinu. (ovo je promjenjeno i sad je visina 11,7 znaći plus 1 kat)

Srednje građevine mogu se graditi do maksimalne visine podrum, prizemlje, 2 kata i
potkrovlje (Po + Pr + 2 + Pk) odnosno do maksimalne visine vijenca od 11,50 m mjereno od
najniže točke uređenog terena uz građevinu. (ovo je promjenjeno i sad je visina13,2 plus kat

Površina građevne čestice i koeficijent izgrađenosti za interpolirane objekte dati su u
sljedećoj tabeli:
NAČIN IZGRADNJE min.-max. Max. Kig
Površ.čestice
Niska samostojeća 200 – 600 0,4
dvojna 150- 500 0,4
__________________________________________________________________
srednja samostojeća 300-800 0,4
građevina dvojna 250-600 0,4

Za razgledavanje ovog objekta nazovite: +385 98 9322461
(Whats up/ Viber) Vlasnik agencije Mario Marević
Agencija Get Home
Šifra objekta: 121

Detalji ponude:

ID ponude: HI-21712
Vrsta nekretnine: Zemljišta
Status nekretnine: Prodaja

Dodatni detalji

: 10